Hướng dẫn xem lịch sử đơn hàng

Bước 1: Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng

Bước 2: Click vào mã đơn hàng mà bạn muốn xem lịch sử

Bước 3: Kéo xuống phía dưới trang chi tiết đơn hàng để xem lịch sử

Hướng dẫn hoàn trả đơn hàng

Bước 1: Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng. Tại đây lick vào mã đơn hàng mà bạn muốn hoàn trả (Lưu ý những đơn hàng có trang thái hoàn thành mới sử dụng được chức năng hoàn trả)

Bước 2: Trong trang chi tiết đơn hàng bạn click vào Hoàn trả Hàng

Bước 3: Nhập số lượng đơn hàng cần hoàn trả và bạn cũng có thể bỏ tích chọn hoàn kho hay gửi thông báo mail cho khách hàng

Bước 4: Click Lưu để hoàn tất hoàn trả hàng.

Sau khi hoàn tất quá trình hoàn trả hàng bạn có thể thấy trạng thái đơn hàng đã chuyển sang Đã hoàn lại lịch sử đơn hàng đã được cập nhật

Lịch sử


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up