Hướng dẫn tạo đơn hàng mới

Một đơn hàng yêu cầu cần cập nhật 4 thông tin cơ bản: Sản phẩm, Thanh toán, Khách hàng, Địa chỉ giao hàng. Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại Quản lý đơn hàng chọn Thêm mới 

Bước 2: Tại giao diện Thêm đơn hàng hiển thị thông tin như sau:

Bước 3: Người bán nhập đầy đủ thông tin của đơn hàng. Xem ví dụ dưới đây:

Sau khi hoàn tất thông tin, click Lưu để hoàn tất đơn hàng mới.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up