Bắt đầu với Zozo


Bạn đã có website tại Zozo.vn, bạn cần hoàn thành những update cơ bản nhất để có thể đưa website hoạt động

Thiết lập chung

Cập nhật thông tin cửa hàng, Thẻ meta, Logo, Google analytics, Thông tin Facebook

Quản lý Sản phẩm

Quản lý danh mục sản phẩm, sản phẩm, thuộc tính, tùy chọn, nhận xét về sản phẩm

Quản lý Bài viết

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..

Trang nội dung

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..

Menu và Slide

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..


Vận hành Zozo hiệu quả


Theo dõi báo cáo, Quản lý đơn hàng, Cấu hình vận chuyển, Cấu hình khuyến mại, Tùy chỉnh bố cục là những kỹ năng cần thiết để bạn khai thác Zozo hiệu quả

Bảng điều khiển

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..

Quản lý Đơn hàng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..

Quản lý Giao hàng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..

Cấu hình khuyến mại

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..

Báo cáo bán hàng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the..