Bảng giá

Lựa chọn một giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn, dùng thử miễn phí 15 ngày trước khi thanh toán.

Zo-1

Cá nhân

1.668.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Thu gọn

Zo-2

StartUp

2.388.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

3.588.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

4.778.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

3.336.000đ

(/3 năm)

5.004.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Thu gọn

Zo-2

StartUp

4.776.000đ

(/3 năm)

7.164.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

7.176.400đ

(/3 năm)

10.764.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

9.556.000đ

(/3 năm)

14.364.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

5.004.000đ

/5 năm

8.340.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Thu gọn

Zo-2

StartUp

7.164.000đ

(/5 năm)

11.940.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

10.764.000đ

(/5 năm)

17.940.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

14.364.000đ

(/5 năm)

28.728.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Thu gọn

Tính năng, tiện ích có sẵn trên Zozo Web

Chuẩn SEO

Giao diện Responsive

Tên miền riêng

Sao lưu / Backup

Livechat

Facebook Pixel

Google Analytics

Trang Blog

Bán trên Website

Quản lý đơn hàng

Quản lý khách hàng

Import/Export dữ liệu

Start

Miễn phí

0đ

/30 ngày

2.000.000đ tiết kiệm 30%
Dùng thử ngay Xem chi tiết

2 Landing Page

Dung lượng 120 Mb

Không giới hạn băng thông

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Basic

Cơ bản

1.908.000đ

/năm

2.000.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

20 Landing Page

Dung lượng 2GB

Không giới hạn băng thông

Xuất bản Tệp tin HTML/CSS

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Thu gọn

Proicon-crown

Cá nhân

3.108.000đ

/năm

2.000.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn Landing Page

Không giới hạn dung lượng

Không giới hạn băng thông

Xuất bản Tệp tin HTML/CSS

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Hỗ trợ kỹ thuật riêng

Thu gọn

Free

Trải nghiệm

0đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 150 Email

1.000 Liên hệ lưu trữ

10 Chiến dịch

01 Email gửi

100MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Thu gọn

Basic

Cơ bản

169.000đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 3.000 Email

10.000 Liên hệ lưu trữ

50 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

500MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Pro

Nâng cao

369.000đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 10.000 Email

40.000 Liên hệ lưu trữ

150 Chiến dịch

02 Tên miền gửi

1GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

Enterpriseicon-crown

Doanh nghiệp

869.000đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 30.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

Không giới hạn Chiến dịch

05 Tên miền gửi

5GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Mua thêm gói Hạn mức
(với giá ưu đãi -20%)

Thêm IP riêng
(thêm phí 850.000đ/1 IP)

Thu gọn

Cre-10K

Trải nghiệm

650.000đ

(trọn đời)

950.000đ tiết kiệm 30%
Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 10.000 Email

15.000 Liên hệ lưu trữ

10 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

500MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Cre-50K

Cơ bản

2.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 50.000 Email

75.000 Liên hệ lưu trữ

30 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

1GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

Cre-100K

Nâng cao

4.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 100.000 Email

Không giới hạn Liên hệ lưu trữ

75 Chiến dịch

02 Tên miền gửi

5GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

Cre-200Kicon-crown

Doanh nghiệp

7.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 200.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

Không giới hạn Chiến dịch

05 Tên miền gửi

10GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

EMA Dedicated

Tối ưu cho gửi Chiến dịch Quảng cáo, Truyền thông cùng lượng data lớn.

Xem Demo

1.650.000đ

(/tháng)

Giải pháp xây dựng hệ thống Email marketing trên tảng Zozo EMA, sử dụng hiệu quả nhất với nhu cầu gửi lượng email lớn hàng hàng. Tiết kiệm nhất khi gửi thông qua Amazon, Sendgrid hoặc Pepipost.

Tự do tùy biến lượng Email gửi

Kết nối 6 cổng SMTP tốt nhất

Cấu hình VPS 2 Core, 2GB RAM

50 SSD Lưu trữ

Miễn phí gói Positive SSL

Thiết kế Email kéo thả

Loại bỏ email rác

Hỗ trợ API restful

Gửi hàng loạt Chiến dịch Email

Quản lý hạn mức theo nhóm

Phân quyền Thành viên

Quản lý hạn mức theo nhóm

Cấu hình hạn mức theo kỳ (tháng, năm).

Tích hợp SpamAssassin

Phát triển bởi Zozo EMA

Mautic Dedicated

Tối ưu cho các chiến dịch Email Marketing Automation

Xem Demo

750.000đ

(/tháng)

Giải pháp triển khai hệ thống Email Marketing Automation tổng thể dựa trên nền tảng Mautic, sử dụng kết hợp dịch vụ SMTP của Amazon, Sendgrid hoặc Mailjet để đạt được tỷ lệ inbox cao nhất.

Tự do tùy biến lượng Email gửi

Kết nối 6 cổng SMTP tốt nhất

Cấu hình VPS 2 Core, 2GB RAM

50 SSD Lưu trữ

Miễn phí gói Positive SSL

Thiết kế Email kéo thả

Loại bỏ email rác

Hỗ trợ API restful

Thiết lập Automation chuyên sâu

Tạo Popup, Landing page

Bàn giao Source code

Tích hợp Mini CRM

Tính năng Lead Scoring

Phân loại khách hàng nâng cao

Phát triển bởi Mautic

Bạn chưa chọn được giải pháp phù hợp!

Câu hỏi thường gặp

Bạn được trải nghiệm miễn phí 15 ngày với toàn bộ tính năng trước khi quyết định sử dụng chính thức và trả tiền.

Hoàn toàn được. Sau khi tạo dùng thử, bạn tự do đổi tên sang tên miền cần sử dụng với vài thao tác rất đơn giản.

Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ, bạn có thể gọi ngay số hotline hiển thị trên website. Hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: support@zozo.vn.

Để đăng nhập trang quản trị, các bạn sử dụng đường link sau để truy cập: http://tenmiencuaban.com/admin, Tài khoản đăng nhập là user bạn nhận được qua email khi đăng ký dịch vụ.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp gói dịch vụ của mình lên gói cao hơn. Chi phí nâng cấp được tính bằng "số tiền chênh lệch giữa 2 gói x số tháng còn lại".

Khi Zozo nâng cấp hệ thống, cập nhật các tính năng cho website thì web của bạn cũng sẽ được nâng cấp để có thể sử dụng các dịch vụ mới nhất mà Zozo mang lại.

arrow-up