Bảng giá

Lựa chọn một giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn, dùng thử miễn phí 15 ngày trước khi thanh toán.

Website

Website bán hàng

Sở hữu website bán hàng online với đầy đủ các tính năng, kết nối vận chuyển, thanh toán

Zo-1

Cá nhân

1.668.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Thu gọn

Zo-2

StartUp

2.388.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

3.588.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Bán hàng tại cửa hàng (POS)

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

4.788.000đ

(/1 năm)

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Bán hàng tại cửa hàng (POS)

Tích hợp Vận Chuyển

Thêm Chi nhánh

IP riêng

Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

3.336.000đ

(/3 năm)

Tặng thêm 1 năm khi đăng ký 2 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Thu gọn

Zo-2

StartUp

4.776.000đ

(/3 năm)

Tặng thêm 1 năm khi đăng ký 2 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

7.176.000đ

(/3 năm)

Tặng thêm 1 năm khi đăng ký 2 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Bán hàng tại cửa hàng (POS)

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

9.576.000đ

(/3 năm)

Tặng thêm 1 năm khi đăng ký 2 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Bán hàng tại cửa hàng (POS)

Tích hợp Vận Chuyển

Thêm Chi nhánh

IP riêng

Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

5.004.000đ

/5 năm

Tặng thêm 2 năm khi đăng ký 3 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Thu gọn

Zo-2

StartUp

7.164.000đ

(/5 năm)

Tặng thêm 2 năm khi đăng ký 3 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

10.764.000đ

(/5 năm)

Tặng thêm 2 năm khi đăng ký 3 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Bán hàng tại cửa hàng (POS)

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

14.364.000đ

(/5 năm)

Tặng thêm 2 năm khi đăng ký 3 năm trở lên

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Kết nối Zozo Page

Bán hàng tại cửa hàng (POS)

Tích hợp Vận Chuyển

Thêm Chi nhánh

IP riêng

Thu gọn

Tính năng, tiện ích có sẵn trên Zozo Web

Chuẩn SEO

Giao diện Responsive

Tên miền riêng

Sao lưu / Backup

Livechat

Facebook Pixel

Google Analytics

Trang Blog

Bán trên Website

Quản lý đơn hàng

Quản lý khách hàng

Import/Export dữ liệu bán hàng

Tính năng, tiện ích có sẵn trên Zozo Web

Chuẩn SEO

Giao diện Responsive

Tên miền riêng

Sao lưu / Backup

Livechat

Facebook Pixel

Google Analytics

Trang Blog

Bán trên Website

Quản lý đơn hàng

Quản lý khách hàng

Import/Export dữ liệu bán hàng

Website

Bảng giá Landing Page

Tự thiết kế Landing Page chuyên nghiệp, nhanh chóng, tăng tối đa tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả Marketing / Quảng cáo

Start

Miễn phí

0đ

/30 ngày

Dùng thử ngay Xem chi tiết

2 Landing Page

Dung lượng 120 Mb

Không giới hạn băng thông

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Basic

Cơ bản

1.908.000đ

/năm

Đăng ký Xem chi tiết

20 Landing Page

Dung lượng 2GB

Không giới hạn băng thông

Xuất bản Tệp tin HTML/CSS

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Thu gọn

Proicon-crown

Cá nhân

3.108.000đ

/năm

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn Landing Page

Không giới hạn dung lượng

Không giới hạn băng thông

Xuất bản Tệp tin HTML/CSS

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Hỗ trợ kỹ thuật riêng

Thu gọn

Website

BẢNG GIÁ

Mở rộng x3 cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua kênh Email Marketing với chi phí siêu tiết kiệm. Triển khai nhanh chóng.

Free

Trải nghiệm

0đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 500 Email

1.000 Liên hệ lưu trữ

10 Chiến dịch

01 Email gửi

100MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Thu gọn

Basic

Cá nhân

169.000đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 3.000 Email

10.000 Liên hệ lưu trữ

50 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

500MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Pro

Đội nhóm

369.000đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 10.000 Email

40.000 Liên hệ lưu trữ

150 Chiến dịch

02 Tên miền gửi

1GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Mua thêm (20đ / 1 email)

Thu gọn

Enterpriseicon-crown

Doanh nghiệp

869.000đ

(/tháng)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 30.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

Không giới hạn Chiến dịch

05 Tên miền gửi

5GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Mua thêm (15đ / 1 email)

Thu gọn

CRE-10K

Trải nghiệm

950.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 10.000 Email

15.000 Liên hệ lưu trữ

10 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

500MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

CRE-50K

Cá nhân

2.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 50.000 Email

75.000 Liên hệ lưu trữ

30 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

1GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

CRE-100K

Đội nhóm

4.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 100.000 Email

Không giới hạn Liên hệ lưu trữ

75 Chiến dịch

02 Tên miền gửi

5GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

CRE-200Kicon-crown

Doanh nghiệp

7.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký Xem chi tiết

Hạn mức gửi: 200.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

Không giới hạn Chiến dịch

05 Tên miền gửi

10GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Thu gọn

Website

Bảng giá Phần mềm Zozo POS

Giải pháp bán hàng online, quản lý kho hàng, bán tại cửa hàng đơn giản với chi phí cực kỳ tiết kiệm

Start

Cá nhân

79.000đ

/tháng

Đăng ký Xem chi tiết

1 Nhân viên bán hàng

1 Cửa hàng

Quản lý Kho hàng

Báo cáo bán hàng

Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Basic

Cho 1 Cửa hàng

129.000đ

/tháng

Đăng ký Xem chi tiết

5 Nhân viên bán hàng

1 Cửa hàng

Quản lý Kho hàng

Báo cáo bán hàng

Kết nối thiết bị bán hàng

Thêm nhân viên

Đồng bộ Website bán hàng

Thu gọn

Proicon-crown

Cho chuỗi Cửa hàng

229.000đ

/tháng

Đăng ký Xem chi tiết

Không giới hạn nhân viên bán hàng

1 Cửa hàng

Quản lý Kho hàng

Báo cáo bán hàng

Kết nối thiết bị bán hàng

Thêm nhân viên

Đồng bộ Website bán hàng

Thêm Cửa hàng / Chi nhánh

Thu gọn

Bạn chưa chọn được được giải pháp phù hợp!

Câu hỏi thường gặp

Bạn được trải nghiệm miễn phí 15 ngày với toàn bộ tính năng trước khi quyết định sử dụng chính thức và trả tiền.

Hoàn toàn được. Sau khi tạo dùng thử, bạn tự do đổi tên sang tên miền cần sử dụng với vài thao tác rất đơn giản.

Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ, bạn có thể gọi ngay số hotline hiển thị trên website. Hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: support@zozo.vn.

Để đăng nhập trang quản trị, các bạn sử dụng đường link sau để truy cập: http://tenmiencuaban.com/admin, Tài khoản đăng nhập là user bạn nhận được qua email khi đăng ký dịch vụ.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp gói dịch vụ của mình lên gói cao hơn. Chi phí nâng cấp được tính bằng "số tiền chênh lệch giữa 2 gói x số tháng còn lại".

Khi Zozo nâng cấp hệ thống, cập nhật các tính năng cho website thì web của bạn cũng sẽ được nâng cấp để có thể sử dụng các dịch vụ mới nhất mà Zozo mang lại.

arrow-up