Bảng giá

Lựa chọn một giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn, dùng thử miễn phí 7 ngày trước khi thanh toán.

Bảng giá

Zo-1

Cá nhân

1.668.000đ

/1 năm

Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-2

StartUp

2.388.000đ

/1 năm

Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

3.588.000đ

/1 năm

Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

4.788.000đ

/1 năm

Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

3.336.000đ

/3 năm

5.004.000đ tiết kiệm hơn 30%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-2

StartUp

4.776.000đ

/3 năm

7.164.000đ tiết kiệm hơn 30%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

7.176.000đ

/3 năm

10.764.000đ tiết kiệm hơn 30%
Đăng ký ngay Dùng thử Xem chi tiết

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

9.576.000đ

/3 năm

14.364.000đ tiết kiệm hơn 30%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

5.004.000đ

/5 năm

8.340.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-2

StartUp

7.164.000đ

/5 năm

11.940.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

10.764.000đ

/5 năm

17.940.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

14.364.000đ

/5 năm

23.940.000đ tiết kiệm 40%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-1

Cá nhân

8.340.000đ

/10 năm

16.680.000đ tiết kiệm 50%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 512MB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-2

StartUp

11.940.000đ

/10 năm

23.880.000đ tiết kiệm 50%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 1GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Zo-3

Doanh nghiệp

17.940.000đ

/10 năm

35.880.000đ tiết kiệm 50%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 4GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

Xem chi tiết Thu gọn

Zo-4icon-crown

Chuỗi cửa hàng

23.940.000đ

/10 năm

47.880.000đ tiết kiệm 50%
Đăng ký ngay Dùng thử

Không giới hạn sản phẩm

Dung lượng 10GB

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Đổi giao diện

Đa ngôn ngữ

Chứng chỉ bảo mật SSL

Phiên bản AMP

Bỏ bản quyền Zozo

Tích hợp Vận Chuyển

IP riêng

Xem chi tiết Thu gọn

Free

Miễn phí

0đ

/30 ngày

Dùng thử ngay

2 Landing Page

120MB Dung lượng

Giới hạn 1 User đăng nhập đồng thời

200+ giao diện mẫu

100+ ứng dụng tiện ích

Tùy chỉnh mã nguồn

Trỏ tên miền riêng

Xem chi tiết Thu gọn

Basic

Cơ bản

1.308.000đ

/năm

Đăng ký

10 Landing Page

1GB Dung lượng

Giới hạn 1 User đăng nhập đồng thời

200+ giao diện mẫu

100+ ứng dụng tiện ích

Tùy chỉnh mã nguồn

Trỏ tên miền riêng

Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)

Tải mã nguồn

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Pro

Nâng cao

1.908.000đ

/năm

Đăng ký

30 Landing Page

4GB Dung lượng

Giới hạn 2 User đăng nhập đồng thời

200+ giao diện mẫu

100+ ứng dụng tiện ích

Tùy chỉnh mã nguồn

Trỏ tên miền riêng

Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)

Tải mã nguồn

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Xem chi tiết Thu gọn

Enterpriseicon-crown

Doanh nghiệp

3.108.000đ

/năm

Đăng ký

Không giới hạn Landing Page

Không giới hạn Dung lượng

Không giới hạn User đăng nhập đồng thời

200+ giao diện mẫu

100+ ứng dụng tiện ích

Tùy chỉnh mã nguồn

Trỏ tên miền riêng

Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)

Tải mã nguồn

Bảo mật SSL

Gỡ bỏ đánh dấu bản quyền

Hỗ trợ thiết kế landing page riêng

Xem chi tiết Thu gọn

Cre-10K

Trải nghiệm

1.050.000đ

(trọn đời)

Đăng ký

Hạn mức: 10.000 Email

15.000 Liên hệ

10 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

500MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Cre-50K

Cơ bản

3.000.000đ

(trọn đời)

Đăng ký

Hạn mức: 50.000 Email

75.000 Liên hệ

30 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

1GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Xem chi tiết Thu gọn

Cre-100K

Nâng cao

5.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký

Hạn mức: 100.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

75 Chiến dịch

02 Tên miền gửi

5GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Xem chi tiết Thu gọn

Cre-200Kicon-crown

Doanh nghiệp

8.500.000đ

(trọn đời)

Đăng ký

Hạn mức: 200.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

Không giới hạn Chiến dịch

05 Tên miền gửi

10GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Xem chi tiết Thu gọn

Free

Trải nghiệm

0đ

(/tháng)

Đăng ký

Hạn mức: 150 Email

1.000 Liên hệ

10 Chiến dịch

01 Email gửi

100MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Xem chi tiết Thu gọn

Basic

Cơ bản

239.000đ

(/tháng)

Đăng ký

Hạn mức: 3.000 Email

10.000 Liên hệ

50 Chiến dịch

01 Tên miền gửi

500MB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Xem chi tiết Thu gọn

GÓI PHỔ BIẾN

Pro

Nâng cao

439.000đ

(/tháng)

Đăng ký

Hạn mức: 10.000 Email

40.000 Liên hệ

150 Chiến dịch

02 Tên miền gửi

1GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Xem chi tiết Thu gọn

Enterpriseicon-crown

Doanh nghiệp

1.039.000đ

(/tháng)

Đăng ký

Hạn mức: 30.000 Email

Không giới hạn Liên hệ

Không giới hạn Chiến dịch

05 Tên miền gửi

5GB Dung lượng

Form thu thập data

Tích hợp SpamAssassin

Loại bỏ email rác

Kết nối API

Bỏ Logo Zozo EMA

Kết nối Zozo Web

Mua thêm gói Hạn mức
(với giá ưu đãi -20%)

Thêm IP riêng
(thêm phí 850.000đ/1 IP)

Xem chi tiết Thu gọn

EMA Dedicated

Tối ưu cho gửi Chiến dịch Quảng cáo, Truyền thông cùng lượng data lớn.

Xem Demo

1.650.000đ

(/tháng)

Giải pháp xây dựng hệ thống Email marketing trên tảng Zozo EMA, sử dụng hiệu quả nhất với nhu cầu gửi lượng email lớn hàng hàng. Tiết kiệm nhất khi gửi thông qua Amazon, Sendgrid hoặc Pepipost.

Tự do tùy biến lượng Email gửi

Kết nối 6 cổng SMTP tốt nhất

Cấu hình VPS 2 Core, 2GB RAM

50GB SSD Lưu trữ

Miễn phí gói Positive SSL

Thiết kế Email kéo thả

Loại bỏ email rác

Hỗ trợ API restful

Gửi hàng loạt Chiến dịch Email

Quản lý hạn mức theo nhóm

Phân quyền Thành viên

Cấu hình hạn mức theo kỳ (tháng, năm).

Tích hợp SpamAssassin

Phát triển bởi Zozo EMA

Mautic Dedicated

Tối ưu cho các chiến dịch Email Marketing Automation

Xem Demo

750.000đ

(/tháng)

Giải pháp triển khai hệ thống Email Marketing Automation tổng thể dựa trên nền tảng Mautic, sử dụng kết hợp dịch vụ SMTP của Amazon, Sendgrid hoặc Mailjet để đạt được tỷ lệ inbox cao nhất.

Tự do tùy biến lượng Email gửi

Kết nối 6 cổng SMTP tốt nhất

Cấu hình VPS 2 Core, 2GB RAM

50GB SSD Lưu trữ

Miễn phí gói Positive SSL

Thiết kế Email kéo thả

Loại bỏ email rác

Hỗ trợ API restful

Thiết lập Automation chuyên sâu

Tạo Popup, Landing page

Bàn giao Source code

Tích hợp Mini CRM

Tính năng Lead Scoring

Phân loại khách hàng nâng cao

Phát triển bởi Mautic

Combo ưu đãi

Kết hợp với các dịch vụ của Zozo để có những dịch vụ hữu ích cùng mức giá tốt nhất

Gói COMBO WB

  • 01 gói Website Zo-2
  • Thông báo website với BCT
2.900.000đ
Giá gốc: 3.238.000đ (tiết kiệm 338.000đ)

Gói COMBO EE

  • Email tên miền (Gói A)
  • Email Marketing (Gói Cre-10k)
1.200.000đ
Giá gốc: 1.696.000đ (tiết kiệm 496.000đ)

Gói COMBO EEB

  • Email tên miền (Gói A)
  • Email Marketing (Gói Cre-10k)
  • Landing Page (Gói Pro)
2.600.000đ
Giá gốc: 3.604.000đ (tiết kiệm 1.004.000đ)

Bạn chưa chọn được giải pháp phù hợp!

Câu hỏi thường gặp

Zozo có cho phép khách hàng dùng thử không?

Bạn được trải nghiệm miễn phí 7 ngày với toàn bộ tính năng trước khi quyết định sử dụng chính thức và trả tiền.

Tôi có được sử dụng tên miền riêng không?

Hoàn toàn được. Sau khi tạo dùng thử, bạn tự do đổi tên sang tên miền cần sử dụng với vài thao tác rất đơn giản.

Nếu tôi cần hỗ trợ thì phải làm thế nào?

Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ, bạn có thể gọi ngay số hotline hiển thị trên website. Hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: support@zozo.vn.

Tôi muốn đăng nhập trang quản trị thì phải làm thế nào?

Để đăng nhập trang quản trị, các bạn sử dụng đường link sau để truy cập: http://tenmiencuaban.com/admin, Tài khoản đăng nhập là user bạn nhận được qua email khi đăng ký dịch vụ.

Trong quá trình sử dụng, tôi có thể nâng cấp dịch vụ không?

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp gói dịch vụ của mình lên gói cao hơn. Chi phí nâng cấp được tính bằng "số tiền chênh lệch giữa 2 gói x số tháng còn lại".

Tôi có thể nâng cấp gói sau khi sử dụng không?

Khi Zozo nâng cấp hệ thống, cập nhật các tính năng cho website thì web của bạn cũng sẽ được nâng cấp để có thể sử dụng các dịch vụ mới nhất mà Zozo mang lại.

arrow-up