Giải pháp dịch vụ Email API, SMTP

Dịch vụ Email API cung cấp nền tảng gửi email thông qua API, SMTP cho các nhà phát triển phần mềm.

Dùng thử miễn phí
emailapi-main-left emailapi-saving

Tin dùng bởi 300+ Nhà phát triển

Tin dùng bởi

300+ Nhà phát triển

Dễ dàng triển khai dịch vụ Zozo Email API vào hệ thống với thời gian nhanh chóng, tối ưu chi phí phát triển.

start-free

Bắt đầu miễn phí

Bắt đầu kết nối với các tiện ích của Zozo Email API thông qua việc đăng ký dùng thử miễn phí

start-free

Tích hợp nhanh chóng

Dễ dàng kết nối sử dụng Zozo Email API thông qua tài liệu kết nối API, tài khoản SMTP

start-free

Ổn định, tốc độ cao

Zozo Email API đáp ứng tốt nhất cho các tất cả mức nhu cầu từ cơ bản đến hiệu suất lớn

Tiết kiệm

Tối ưu chi phí phát triển

Zozo Email API giúp giảm thiểu tối đa thời gian nghiên cứu, tích hợp trực tiếp với các đơn các đơn vị cung cấp Amazon AWS, Sendgrid,...

emailapi-saving

CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

Theo các tiêu chuẩn cao nhất từ Gmail

Dịch vụ gửi Email API của Zozo sử dụng máy chủ và IP gửi uy tín từ Amazon AWS, Sedngird,... giúp tăng tỷ lệ gửi thành công lên tới 99%

emailapi-trust

TRỰC QUAN

Hệ thống báo cáo dữ liệu trực quan

Theo dõi chất lượng gửi, tỷ lệ gửi thành công và lịch sử theo thời gian thực dựa trên màn hình quản lý chuyên nghiệp.

emailapi-data-system

Ứng dụng nổi bật

emailapi-email

Gửi Email API/SMTP

Hỗ trợ gửi email qua phương thức API hoặc tài khoản SMTP dễ dàng với chất lượng Thành công tới 99%

emailapi-protected

Xác thực địa chỉ Email

Tự động theo dõi, xác thực địa chỉ email giảm thiểu email rác, email không hợp lệ dựa trên dữ liệu đầu vào

emailapi-ip

IP Chất lượng cao

Các máy chủ sử dụng 100% IP quốc tế cùng chất lượng uy tín từ thương hiệu Amazon, Sendgird,...

emailapi-save-img

Nén dung lượng ảnh

Tự động nén dung dụng ảnh, nội dung email đảm bảo giảm tới 80% dung lượng gửi

emailapi-amp

Gửi theo thời gian thực

Các máy chủ hỗ trợ gửi, theo dõi và nhận kết quả theo thời gian thực

emailapi-domain

Xác thực Tên miền riêng

Hỗ trợ cấu hình bản ghi Subdomain, SPF, DKIM xác thực danh tính, tăng chất lượng gửi

Kết nối dễ dàng

Phù hợp cho mọi Nền tảng

Chỉ với vài dòng mã đơn giản, bạn đã kết nối thành công tới hệ thống Zozo Email API, xử lý nhanh chóng các yêu cầu

emailapi-rails
emailapi-python
emailapi-php
emailapi-java
emailapi-.net
emailapi-nodejs
 1. # Try our API. Copy & run this in your terminal.
 2. https://appv4.zozo.vn/api/v1/email/send \
 3. -F from='Zozo Email API ' \
 4. -F to=‘Zozo ’ \
 5. -F subject='Hello Zozo Email API' \
 6. -F content='Testing some Zozo Email API awesomeness' \
 7. -F h:X-WS-Variables='{"test": "test"}'
 1. # Try our API. Copy & run this in your terminal.
 2. https://appv4.zozo.vn/api/v1/email/send \
 3. -F ?api_token=yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG \
 4. -F from='Zozo Email API ' \
 5. -F to=‘Zozo ’ \
 6. -F subject='Hello Zozo Email API' \
 7. -F template='action' \
 8. -F h:X-WS-Variables='{"test": "test"}'
 1. # Try running this locally.
 2. def send_simple_message():
 3. return requests.post(
 4. "https://appv4.zozo.vn/api/v1/email/send",
 5. auth=("api_token", "yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG"),
 6. data={"from": "Zozo Email API ",
 7. "to": ["contact@zozo.vn"],
 8. "subject": "Hello",
 9. "text": "Testing some Zozo Email API awesomeness!"})
 10. # Send an email using your Active Template with the above snippet
 11. // You can see a record of this email in your logs
 1. // Try running this locally.
 2. public static ClientResponse SendSimpleMessage() {
 3. Client client = Client.create();
 4. client.addFilter(new HTTPBasicAuthFilter(
 5. "api_token","yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG"));
 6. WebResource webResource = client.resource(
 7. "https://appv4.zozo.vn/api/v1/email/send");
 8. MultivaluedMapImpl formData = new MultivaluedMapImpl();
 9. formData.add("from", "Zozo Email API ");
 10. formData.add("to", "contact@zozo.vn");
 11. formData.add("subject", "Hello");
 12. formData.add("text", "Testing some Zozo Email API awesomeness!");
 13. return webResource.type(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED).
 14. post(ClientResponse.class, formData);
 15. }
 16. // Send an email using your Active Template with the above snippet
 17. // You can see a record of this email in your logs
 1. // Try running this locally.
 2. // npm install emailapi-js
 3. var api_token = 'yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG';
 4. var emailapi = require('emailapi-js')({api_token: api_token});
 5. var data = {
 6. from: 'Zozo Email API ',
 7. to: 'contact@zozo.vn',
 8. subject: 'Hello',
 9. text: 'Testing some Zozo Email API awesomeness!'
 10. };
 11. emailapi.messages().send(data, function (error, body) {
 12. console.log(body);
 13. });
 14. // Send an email using your Active Template with the above snippet
 15. // You can see a record of this email in your logs
 1. // Try running this locally.
 2. public static RestResponse SendSimpleMessage() {
 3. RestClient client = new RestClient();
 4. client.BaseUrl = "https://appv4.zozo.vn/api/v1";
 5. client.Authenticator = new HttpBasicAuthenticator(
 6. "api_token","yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG");
 7. RestRequest request = new RestRequest();
 8. request.AddParameter("domain",
 9. "samples.mailgun.org", ParameterType.UrlSegment);
 10. request.Resource = "{domain}/messages";
 11. request.AddParameter("from",
 12. "Zozo Email API ");
 13. request.AddParameter("to", "contact@zozo.vn");
 14. request.AddParameter("subject", "Hello");
 15. request.AddParameter("text", "Testing some Zozo Email API awesomeness!");
 16. request.Method = Method.POST;
 17. return client.Execute(request);
 18. }

Thiết lập nhanh chóng, tích hợp dễ dàng

Thực hiện nhanh các bước phía dưới để tiến hành sử dụng trực tiếp các công cụ tiện ích của Zozo Email API:

1. Kích hoạt tài khoản
Đăng ký 1 tài khoản miễn phí hoặc gói trả phí nâng cao bất kỳ để bắt đầu sử dụng Zozo Email API.
2. Kết nối API
Tham khảo Tài liệu mô tả kết nối API hoặc sử dụng bộ SDK hỗ trợ kết nối nhanh đến các ứng dụng của Zozo Email API.
3. Theo dõi báo cáo
Quay trở lại trang Quản lý dịch vụ của Zozo Email API để đánh giá nhanh các số liệu, kết quả sau quá trình kết nối API.

Bắt đầu miễn phí

Hoàn thành vài bước đơn giản để bắt đầu kết nối và những ứng dụng tốt nhất từ Zozo Email API.

Đăng ký ngay
arrow-up
Trần Thị Thảo Linh

Kết nối với tư vấn viên Trần Thị Thảo Linh

Trần Thị Thảo Linh

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

1900 9260
Ưu đãi tưng bừng - chào mừng tuổi mới