Tìm hiểu về Khách hàng

Tại trang quản lý khách hàng bạn có thể lưu lại thông tin khách hàng như tên, email, số điện thoại của khách hàng. Từ danh sách khách hàng này bạn có thể theo dõi được sức mua của khách hàng tiềm năng và tìm hiểu được nhu cầu của người mua hàng

Tại trang khách hàng bạn có thể:

- Tìm kiếm và lọc danh sách khách hàng.

- Chỉnh sửa thông tin khách hàng.

- Thêm khách hàng

- Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng.

- Lấy thông tin khách hàng đăng ký nhận tin

- Thêm nhóm khách hàng

- Tùy chỉnh trường 

 

Nội dung:

arrow-up
Phạm Minh Phương

Kết nối với tư vấn viên Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

1900 9260