Tìm hiểu về Khách hàng

Tại trang quản lý khách hàng bạn có thể lưu lại thông tin khách hàng như tên, email, đơn hàng và tổng chi tiêu của khách hàng. Từ danh sách khách hàng này bạn có thể theo dõi được sức mua của khách hàng tiềm năng và tìm hiểu được nhu cầu của người mua hàng

Tại trang danh sách đơn hàng bạn có thể:
- Tìm kiếm và lọc danh sách khách hàng.
- Chỉnh sửa thông tin khách hàng.
- Thêm khách hàng
- Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng.


Các bài viết hướng dẫn bao gồm:

arrow-up