Thư viện ảnh

Trong trang quản trị ZozoWeb, mục Thư viện ảnh là nơi bạn có thể lưu trữ các file ảnh của cửa hàng mà mình đã tải lên. Bạn có thể tải file hình ảnh với định dạng như .jpg, .gif, .png và cho phép tải lên 1 số định dạng: JS, CSS, JSON, CSV, PDF, TXT (tối đa 2M)

Các file ảnh này có thể dùng để chèn vào phần mô tả sản phẩm, mô tả danh mục sản phẩm, các trang nội dung hoặc bài đăng Blog.

Nội dung:

arrow-up