Kho hàng

Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tương tác qua mạng xã hội,... thì "hàng hóa" là một trong những điều kiện lưu thông.

Để hàng hóa này thực sự lưu thông và từ Nhà bán hàng đến được tay Khách mua hàng, sản phẩm đó cần được quản lý tồn kho, để đảm bảo được việc giao nhận đúng nhu cầu mà không có sự sai chệch không hợp lý (sản phẩm hết hàng mà Nhà bán hàng không biết, sản phẩm còn hàng mặt niếm yết hết hàng, đặt 3 giao 2,...).

Tại sao phải quản lý tồn kho?

Việc quản lý tồn kho cho sản phẩm/biến thể đem đến cho Nhà bán hàng nhiều lợi ích thiết thực:

  • Giúp Khách mua hàng biết được sản phẩm nào hết hàng, sản phẩm nào còn hàng, và trong một số trường hợp, có thể lựa chọn kho hàng giao dịch.
  • Theo dõi được số lượng tồn kho thực tế.
  • So sánh và kiểm kê các trường hợp tồn sai lệch.
  • Kiểm tra được kho xuất hàng phù hợp (trường hợp Nhà bán hàng có nhiều kho xuất hàng).
  • Quản lý được việc mua hàng.
  • Yêu cầu các lệnh điều chuyển phù hợp.
  • Thực hiện các hành vi quản lý sản phẩm hết hàng (cảnh báo tồn kho, đặt hàng trước,...).
  • ...

Hệ thống quản lý tồn kho cho sản phẩm/biến thể thông qua thông số SKU (mã sản phẩm)

Nếu sản phẩm có biến thể thì việc quản lý tồn kho được diễn ra theo cấp độ biến thể.

 

Nội dung:

arrow-up
Phạm Minh Phương

Kết nối với tư vấn viên Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

1900 9260