Vận hành Website

Vận hành Website

Giao diện web là gì? Thế nào là một website có giao diện đơn giản, hiện đại và đẹp mắt?

Khi truy cập vào một website nào đó, điều đầu tiên khách hàng nhìn thấy chính là giao diện website của bạn. Trong bài viết này, cùng Zozo tìm hiểu giao diện web là gì? Thế nào là một website có giao diện đơn giản, hiện đại và đẹp mắt?