Tech Talk

Hướng dẫn cách lấy API key trên tài khoản Open AI (ChatGPT)

API key là mã duy nhất được cung cấp bởi OpenAI để cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của họ. Key API của OpenAI giúp bạn tạo một kết nối an toàn và được chứng nhận giữa ứng dụng của bạn và dịch vụ OpenAI