Tin tức Zozo

Tin tức Zozo

Zozo tài trợ nền tảng cho cuộc thi INTO THE CASE 2022 của Câu Lạc Bộ Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (YRC FTU)

Với vai trò là Nhà Tài Trợ Đồng, đồng thời là Nhà Tài Trợ Nền Tảng cho cuộc thi, Zozo mang đến cho cuộc thi những nền tảng tốt nhất như công cụ Thiết Kế Landing Page (bepage.vn), phần mềm gửi email marketing tự động hàng loạt (Zozo EMA), ...…