Thêm nhà sản xuất cho sản phẩm

Thêm nhà sản xuất cho tất cả sản phẩm 

Mỗi sản phẩm đều có nhà sản xuất khác nhau, việc thêm nhà sản xuất cho sản phẩm giúp tăng độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm của bạn. Để thêm nhà sản xuất cho sản phẩm:

Bước 1: Trong phần Sản phẩm, chọn Nhà sản xuất và click Thêm mới để thêm nhà sản xuất

Bước 2: Tại đây, bạn điền Tên Hãng sản xuất, ảnh đại diện của hãng, thứ tự hiển thị như hình dưới

Bước 3: Click Lưu để hoàn tất thông tin.

Thêm nhà sản xuất cho từng sản phẩm

Bạn có thể thêm nhà sản xuất cho mỗi sản phẩm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Lực chon sản phẩm bạn đã đăng hoặc Thêm sản phẩm 

Bước 2: Trong mục Danh mục ở cột bên phải, nhấp chuột vào Hãng sản xuất để thêm nhà sản xuất của sản phấm

Bước 3: Chọn Nhà sản xuất tương ứng với sản phẩm như hình dưới đây:

Bước 4: Click Lưu để hoàn tất thông tin 

arrow-up