Thêm danh mục sản phẩm

Để giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các sản phẩm lại theo danh mục (Quần áo, Mỹ phẩm, Phụ kiện, Chăm sóc da,…). Một sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều danh mục sản phẩm khác nhau.
Để tạo danh mục sản phẩm mới bạn sẽ cần:
Bước 1: Truy cập trang quản trị website, Click vào Sản phẩm và chọn Danh mục sản phẩm:

Bước 2: Tại trang danh mục click vào Thêm mới:

Bước 3: Tại giao diện Thêm mới danh mục. Điền đầy đủ các thông tin: Nhập Tên danh mục, Mô tả

  • Tên danh mục: Tên danh mục sản phẩm bạn tự đặt
  • Mô tả: Nhập nội dung mô tả ngắn gọn, các thông tin chính của danh mục sản phẩm bạn đang cung cấp

Bước 4: Sau khi nhập thông tin xong, Click sang tab Dữ liệu:

Bước 5: Click vào nút Lưu để hoàn tất thêm danh mục.

arrow-up