Các bước cơ bản để gửi chiến dịch email marketing

Để gửi chiến dịch email marketing, trước tiên khách hàng cần chuẩn bị tệp danh sách email đã có sẵn và nội dung email gửi đi.

Sau khi đã có tệp email, khách hàng cần thực hiện các bước cơ bản sau để chuẩn bị chiến dịch.

Bước 1: Xác thực email gửi theo HƯỚNG DẪN

Bước 2: Chuyển định dạng từ file excel sang csv không bị lỗi font chữ theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Tạo danh sách email để import file và xác thực trạng thái email trước khi gửi theo 2 hướng dẫn sau:

+ Hướng dẫn tạo danh sách email

+ Hướng dẫn xác thực danh sách email.

Bước 4: Tạo mẫu email gửi chiến dịch theo hướng dẫn Tại Đây.

Bước 5: Tạo chiến dịch gửi email theo hướng dẫn Tại Đây.

Ngoài ra, khách hàng có thể gửi Email tự động theo hướng dẫn  hoặc Thêm trường tùy chỉnh

 

arrow-up