Thêm mới bài viết

Sau khi tạo danh mục, bạn có thể bắt đầu viết các bài đăng trên trang Tin tức của mình. Bài đăng của bạn có thể chứa cả văn bản và hình ảnh.

Để thêm bài viết mới vào blog bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại trang quản trị website, truy cập vào Tin tức và chọn Tin tức

Bước 2: Tại trang Danh sách click vào Thêm mới

Bước 3: Nhập tiêu đề Tin tức cùng thông tin chi tiết của bài viết:

  • Tiêu đề: Tên bài viết ngắn gọn
  • Mô tả ngắn: Phần tóm tắt những ý chính của nội dung bài viết
  • Nội dung bài viết: Nội dung chính của bài viết, bạn cũng có thể thêm hình ảnh hoặc video vào bài viết.
  • Hình ảnh: Ảnh đại diện của bài viết tin tức của bạn

Bước 4: Click Lưu để lưu lại thông tin


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up