Thêm danh mục tin tức

Để giúp khách hàng tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm bài viết lại theo danh mục (tin khuyến mãi, kiến thức tổng hợp, tin tức, …). Một bài viết có thể xuất hiện ở nhiều danh mục tin tức khác nhau.

Để tạo danh mục mới bạn sẽ cần:

Bước 1: Truy cập trang quản trị website, Click vào Tin tức và chọn Danh mục:

Bước 2: Tại trang Danh mục click vào Thêm mới

Bước 3: Tại giao diện Thêm mới danh mục. Điền đầy đủ các thông tin: Nhập Tên danh mục, Mô tả

  • Tên danh mục: Tên danh mục tin tức bạn tự đặt
  • Mô tả: Nhập nội dung mô tả ngắn gọn, các thông tin chính

Bước 4: Sau khi hoàn thiện đầy đủ các thông tin, click Lưu để lưu lại thông tin

arrow-up