Thêm khu vực vận chuyển

Trước khi cấu hình phương thức vận chuyển cũng như phí vận chuyển thì bạn cần xác định những khu vực mà bạn có thể giao hàng đến.

Hướng dẫn chi tiết:

  • Bước 1: Truy cập trang quản trị website, click vào Cấu hình -> Phí vận chuyển -> Khu vực

  • Bước 2: Trong phần Khu vực , bạn chọn Thêm mới. Lúc này màn hình sẽ hiện ra như hình dưới đây

  • Bước 4: Bạn click chọn Tỉnh/Thành phố hoặc khu vực mà bạn đang muốn cài đặt

        Ví dụ: Bạn click chọn Miền Bắc
         

Hoặc chọn TP. Hồ Chí Minh

  • Bước 5: Chọn Lưu để lưu thông tin khu vực đã lựa chọn. Bạn có thể thấy khu vực bạn vừa thêm xuất hiện trong bảng danh sách các khu vực vận chuyển.

* Trong trường hợp muốn xóa khu vực vận chuyển, tại danh sách khu vực vận chuyển bạn chọn nút Xóa, như vậy khu vực vận chuyển sẽ được xóa và không còn trong phần cài đặt vận chuyển nữa.

 

arrow-up