Hướng dẫn xuất bản Landing Page

B1: Nhấp vào mục “Xuất bản”

Sau khi nhấp vào sẽ có giao diện như sau:

Tại đây, Quý khách có thể thiết lập trang (Đặt tên File-Tiêu đề trang web-Màu nền,...), thiết lập mã nhúng, cài đặt biểu tưởng Loading cho trang web. Ngoài ra, Quý khách còn có thể thêm trang mới, copy hoặc xóa trang hiện tại.

Nếu quý khách muốn Upload (Nạp dự án) đã có sẵn của Quý khách thì Quý khách cũng thực hiện tại đây ở mục “Nạp dự án”.

B2: Nhấp vào “Xuất bản”

B3: Có 3 cách xuất bản Landing Page:

 

  • Xuất bản với tên miền miễn phí: Xuất bản với tên miền miễn phí của ZPage có dạng (abcxyz.myzpage.net) (Trường hợp Quý khách chưa có tên miền sẵn trước)
  • Xuất bản với tên miền riêng: Xuất bản với tên miền riêng của Quý khách đã mua từ trước đó.

Quý khách vui lòng trỏ IP của tên miền quý khách về địa chỉ : 202.92.4.44 sau đó xuất bản với tên miền riêng.

  • Xuất bản đến thư mục web: Xuất bản Landing Page đến thư mục của trang web. Quý khách lưu ý hệ thống sẽ xuất bản trực tiếp và ghi đè lên dữ liệu thư mục trên gói web của Quý khách

Quý khách xuất bản theo tên thu mục website ví dụ : domain.com/khuyen-mai . Trường hợp này quý khách phải sử dụng dịch vụ website tại Zozo .

=> Giao diện sau khi xuất bản thành công.

 

=> Như vậy, chỉ cần lần lượt làm theo các bước hướng dẫn như trên thì Quý khách đã có thể xuất bản và sử dụng Landing Page rồi.

arrow-up