Hướng dẫn quản trị Landing Page

  • Trong mục Thêm-Sửa khối có các Tabs: Menu, Đầu trang, Khách hàng, Cửa sổ Pop-up, Chân trang,... Quý khách có thể tùy chỉnh theo ý thích (Thêm-Sửa-Xóa-Thay đổi thiết lập của khối nội dung), sau khi đã tùy chỉnh xong thì nhấp vào mục lưu dự án ở cuối và chỉ với vài phương pháp kéo thả đơn giản là Quý khách có thể tạo ra trang Landing Page cho riêng mình. Quý khách cũng có thể Upload hình ảnh của Quý khách vào nếu muốn.
  • Tiếp theo, trong mục Cấu hình, sau khi quý khách đã Thêm các khối và hoàn thiện khâu hình ảnh, sắp xếp thứ tự các khối thì Quý khách hãy chuyển đến mục Cấu hình để chỉnh sửa các nội dung trong khối như: Sửa thẻ tiêu đề, nút bấm, liên kết, văn bản,.. (Quý khách nên “Lưu dự án” sau khi chỉnh sửa để tránh việc mất dữ liệu)
  • Sau khi đã hoàn tất các công đoạn trên, Quý khách hãy nhấp vào mục xem trước để xem kết quả sáng tạo Landing Page của mình.

=> Như vậy chỉ với vài bước đơn giản Quý khách đã có thể tự tạo cho mình một trang Landing Page độc quyền, nhanh chóng và tiện lợi nhất.

arrow-up