Hướng dẫn quản trị Landing Page

Bạn truy cập website: https://page.zozo.vn , vào trang quản trị landing page 

 Thêm và sửa khối: Mục này giúp Quý khách có thể thêm và sửa khối có các tabs: Menu. Đầu trang, Mô tả sản phẩm/dịch vụ….. Quý khách có thể chỉnh sửa tùy ý như thêm - sửa – hay xóa các khối nội dung. Ngoài ra thì Quý khách cũng có thể Upload hình ảnh của Quý khách vào nếu muốn. Bên dưới là chi tiết khi Quý khách chọn mục này
Cấu hình: Quý khách có thể thêm các thẻ tiêu đề, nút bấm để hoàn thiện hơn phần nội dung. Bên dưới là chi tiết mục “Cấu hình”
Xuất bản – Lưu dự án: Mục này giúp Quý khách có thể lưu dự án để tránh việc mất dữ liệu và xuất bản khi Quý khách hoàn thành xong dự án. Ngoài ra thì trong mục này còn có một số các chứng năng phụ như thay đổi tên tiêu đề web và thay đổi biểu tượng loading…..
Cấu hình trang trên điện thoại: Mục này giúp Quý khách có thể xem và chỉnh sửa các mục để phù hợp hơn với cấu hình trên điện thoại
 Cấu hình trang trên máy tính bảng: Mục này giúp Quý khách có thể xem và chỉnh sửa các mục để phù hợp với cấu hình trên máy tính bảng
Cấu hình trang trên máy tính: Mục này giúp quý khách có thể xem và chỉnh sửa các mục đề phù hợp với cấu hình trên máy tính bảng
Hoàn tác: Mục ngày giúp Quý khách có thể khôi phục lại dữ liệu khi Quý khách vừa sử dụng mục “Làm lại”
 Làm lại: Mục này giúp Quý khách quay lại thao tác trước đó
Xem trước trang: Mục này giúp Quý khách xem trước trang Landing Page của mình

Lưu dự án: có thể sử dụng nút này để lưu sản phẩm, hãy lưu mỗi khi thao tác xong để tránh trường hợp mất dữ liệu

Một lưu ý nhỏ: Quý khách nên “Lưu dự án” sau khi thêm, bớt hay chỉnh sửa nội dung nhằm tránh việc bị mất dữ liệu không đáng có


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up
Đỗ Hiền Lương

Kết nối với tư vấn viên Đỗ Hiền Lương

Đỗ Hiền Lương

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

1900 9260