Hướng dẫn về tài khoản quản trị Zozo web

Zozo Web có hai loại tài khoản với cấu hình phân quyền khác nhau là tài khoản chủ tài khoản và tài khoản nhân viên.

Chủ tài khoản là tài khoản được tạo ra khi bạn sử dụng email và thông tin liên hệ của mình để đăng ký website Zozo Web ngay từ ban đầu. Chỉ có chủ tài khoản mới có quyền:

  • Thay đổi gói dịch vụ sử dụng.
  • Quản lý cấu hình thông tin cửa hàng: tên cửa hàng, email làm việc với khách hàng, email quản trị.
  • Tạo và quản lý tài khoản của nhân viên.
  • Quản lý tài khoản quản trị.
  • Quản lý cấu hình thanh toán.

Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình trong thời gian dùng thử miễn phí thì bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào vì tài khoản của bạn sẽ được tự động khóa lại sau khi kết thúc 15 ngày dùng thử.

Chủ tài khoản hay còn gọi là tài khoản admin quản trị website sẽ có quyền quản lý và thay đổi các thông tin của chủ tài khoản, thanh toán, chuyển đổi gói dịch vụ, các tài khoản của nhân viên và các thông tin khác liên quan đến cửa hàng.

Cập nhật thông tin chủ tài khoản

Chủ tài khoản cũng có phần cập nhật thông tin giống như tài khoản nhân viên như thay đổi thông tin họ tên, địa chỉ email, mật khẩu...

Để chỉnh sửa thông tin và cập nhật lại mật khẩu bạn thực hiện theo hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập website với thông tin của chủ tài khoản( Nếu chưa biết đăng nhập bạn có thể xem hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Tại trang quản trị website, Click vào Cài đặt hệ thống -> Cài đặt chung -> Tài khoản

Bước 3: Trong mục cấu hình tài khoản bạn click Sửa vào tài khoản cần thay đổi. Sau đó cập nhật thông tin tài khoản: họ tên, email, điện thoại, thay đổi mật khẩu:

Bước 4: Click Lưu sau khi hoàn tất thông tin.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up