Hướng dẫn quản lý Chi Nhánh trên Website

Cửa hàng của bạn có chi nhánh khác? Bạn muốn thêm thông tin địa chỉ các chi nhánh lên website của bạn.

Hướng dẫn chi tiết thêm chi nhánh cửa hàng tại đây:

Bước 1: Tại trang quản trị Website chọn Cài đặt hệ thống -> Cài đặt chung -> Chi nhánh

Bước 2: Tại trang quản trị chi nhánh bạn chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tất cả thông tin có dấu * cho chi nhánh của bạn

Tên chi nhánh: Tên chi nhánh hiển thị trên website

Địa chỉ: Địa chỉ của chi nhánh

Email: Email liên hệ ở chi nhánh này của bạn

Điện thoại: Số điện thoại liên hệ của chi nhánh

Quốc gia: Chọn vị trí quốc gia cho chi nhánh

Tỉnh/Thành Phố: Chọn tỉnh , thành phố cho chi nhánh

Quận huyện: Địa chỉ quận huyện trong thành phố của chi nhánh

Phường xã: Chọn phường, xã cho chi nhánh

Bước 4: Click Lưu để hoàn tất thêm chi nhánh

 

Hướng dẫn sửa thông tin chi nhánh

Bước 1: Làm theo bước 1 cách thêm chi nhánh

Bước 2: Tại đây màn hình hiển thị danh sách chi nhánh mà bạn đã thêm. Click biểu tượng Sửa để sửa đổi thông tin chi nhánh.

Bước 3: Nhập lại thông tin và click Lưu để hoàn tất chỉnh sửa.

 

Hướng dẫn xóa một chi nhánh trên website

Bước 1: Làm theo bước 1 cách thêm chi nhánh

Bước 2: Tích vào những chi nhánh cần xóa sau đó click Xóa để hoàn tất xóa chi nhánh.

 

 

 


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up