Hướng dẫn thêm mới khách hàng

Khi một khách hàng mới đặt hàng trên website của bạn thì tên và thông tin của họ sẽ được tự động cập nhật vào danh sách khách hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm mới khách hàng một cách thủ công để lưu lại thông tin của họ, phục vụ cho việc quản lý danh sách khách hàng, quảng cáo, gửi email marketing hoặc gửi email tài khoản cho khách hàng...

Hướng dẫn chi tiết:
Bước 1: Trong trang quản trị website, click vào Khách hàng

Bước 2: Tại trang khách hàng chọn Thêm mới

Bước 3: Trong giao diện thêm mới khách hàng, điền đầy đủ các trường thông tin về khách hàng

Bước 4: Click Lưu để hoàn tất thông tin

arrow-up