Hướng dẫn tối ưu email

Zozo EMA xin gửi đến các bạn hướng dẫn tối ưu email để việc gửi chiến dịch thuận lợi hơn, tăng tỉ lệ vào inbox.

 

arrow-up