Hướng dẫn Quản Lý Sản Phẩm Biến Thể (các phiên bản của sản phẩm)

* Trường hợp thêm một sản phẩm mới

- Nhà bán hàng chọn biểu tượng nút switch, lúc này sẽ xuất hiện các tùy chọn của sản phẩm.

- Chọn nút thêm tùy chọn để thêm các tùy chọn khác nhau cho sản phẩm

- Chọn biểu tượng thùng rác để xóa tùy chọn

- Chọn Thêm giá trị để thêm các giá trị của tùy chọn (Ví dụ: Bộ nhớ sẽ có các giá trị như 64GB, 128GB, 256GB)

- Nhà bán hàng có thể chọn các giá trị có sẵn (32GB, 64GB,...) hoặc thêm mới bằng cách gõ tên và chọn biểu tượng dấu cộng

- Chọn biểu tượng Tick lưu lại tùy chọn (Bộ nhớ) và các giá trị đã chọn (32GB)

- Chọn Lưu để khởi tạo các cặp sản phẩm biến thể (sản phẩm con), đồng thời lưu lại sản phẩm cha

- Nhập mã SKU, giá, giá khuyến mãi, thời gian khuyến mãi. Sau khó chọn Tick để hoàn thành toàn bộ việc tạo sản phẩm

* Trường hợp chỉnh sửa một sản phẩm đã tồn tại

Phần mô tả của sản phẩm: Ứng dụng chỉ hỗ trợ cho sửa mô tả đã có sẵn của sản phẩm mà nội dung KHÔNG chứa hình ảnh/video/kiểu bảng/Iframe (lúc này nhà bán hàng chọn phần mô tả hoặc biểu tượng cây bút để thực hiện chỉnh sửa)

- Chọn Thêm biến thể để thêm các biến thể khác của sản phẩm

- Nhà bán hàng thêm các tùy chọn và giá trị đi kèm của tùy chọn đó tương tự phần thêm mới sản phẩm

Chọn Tick để khởi tạo ra các cặp sản phẩm biến thể tương ứng

- Nhập mã SKU, giá, giá khuyến mãi, thời gian khuyến mãi. Sau khó chọn Tick để lưu lại sản phẩm biến thể

- Chọn Lưu chỉnh sửa để hoàn tất

- Để chỉnh sửa chi tiết của sản phẩm biến thể, nhà bán hàng bấm chọn vào sản phẩm biến thể muốn chỉnh sửa

- Chọn vào ô vuông lớn dấu + để upload ảnh

- Chọn biểu tượng ô vuông nhỏ dấu - để xóa ảnh đã upload trước đó

- Chọn Tick để lưu lại toàn bộ việc chỉnh sửa


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

arrow-up
Trần Thị Thảo Linh

Kết nối với tư vấn viên Trần Thị Thảo Linh

Trần Thị Thảo Linh

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

1900 9260