Tech Talk

Tech Talk

Chân dung người đứng đằng sau siêu AI Chat GPT, "vũ khí" át chủ bài Microsoft dùng để cạnh tranh với Google

hatGPT là một chatbot do Open AI phát triển, được ra mắt vào ngày 30/11/2022. ChatGPT phát triển nhanh đến nỗi Google đã phải vội vã phát ‘Báo động đỏ’ (‘Code Red’) cho toàn công ty trước dịp lễ Giáng Sinh.

Tech Talk

ChatGPT là gì? những thông tin cơ bản và cách sử dụng

OpenAI đã phát hành ChatGPT, chatbot AI đã thu hút được nhiều sự chú ý nhờ có thể trả lời các câu hỏi một cách chi tiết, giống con người - như soạn thảo hợp đồng giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất - và có thể cách mạng hóa…

Tech Talk

Atomic Design là gì? Xây dựng kiến trúc giao diện thông minh

“Atomic Design là Một phương pháp thiết kế giao diện mà Designer sẽ ưu tiên thực hiện thiết kế các thành phần riêng lẻ và kết hợp chúng lại với nhau, thay vì thiết kế cả trang.”