Hướng dẫn cách lấy API key trên tài khoản Open AI (ChatGPT)

Người đăng: Tieu Dang Van 12,492

API key là mã duy nhất được cung cấp bởi OpenAI để cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của họ. Key API của OpenAI giúp bạn tạo một kết nối an toàn và được chứng nhận giữa ứng dụng của bạn và dịch vụ OpenAI

Để lấy Key API của OpenAI, bạn cần đăng ký tài khoản với OpenAI và tạo một project. Bạn có thể làm như sau:

Bước 1. Đăng ký tài khoản OpenAI

Đầu tiên, hãy truy cập vào trang web của OpenAI và đăng ký tài khoản miễn phí , tài khoản ChatGPT cũng là tài khoản OpenAI bạn có thể sử dụng chung – chưa có tài khoản GPT

đăng ký/ đăng nhập vào trang open AI

Bước 2. Lấy Key API:

Trong trang quản lý tài khoản, hãy chọn view API và nhấp vào tab API Key.

View API Keys

Bước 3: Tạo API Key

Trang API sẽ hiển thị Key API duy nhất cho từng lần tạo của bạn. Hãy lưu lại Key API này và sử dụng nó khi tích hợp API của OpenAI vào ứng dụng của bạn.

tạo key

Lưu ý: Key API của bạn có thể được tạo mới bất cứ khi nào bạn cần thay đổi hoặc xóa API Key cũ. Hãy chú ý lưu trữ Key API của bạn một cách an toàn để tránh rủi ro bảo mật.

Để lại ý kiến

Cho chúng tôi và cộng đồng biết quan điểm của bạn