Zozo triển khai việc ký điện tử hợp đồng dịch vụ thông qua nền tảng Zozo eContract

Người đăng: Tieu Dang Van 1,069

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm chất lượng dịch vụ cho khách hàng và các đối tác sử dụng dịch vụ của Zozo.

Phạm vi ký kết

Từ ngày 10.6.2023 Zozo (Công Ty TNHH Phần Mềm Zozo) đại diện cho Bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành thực tiện khởi tạo và ký kết hợp đồng với các nhóm khách hàng:

1. Khách hàng là các Doanh nghiệp / tổ chức đăng ký dịch vụ của Zozo.

2. Khách hàng là Đối tác hợp tác kinh doanh các dịch vụ của Zozo.

3. Khách hàng là Cá nhân, tập thể có người đại diện là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ của Zozo.

Quy trình ký kết

Bước 1: Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ.

Bước 2: Zozo tiến hành khởi tạo hợp đồng gửi cho Bên sử dụng dịch vụ, phương gửi sẽ gửi lần lượt cho các thành viên tham gia ký của Bên sử dụng dịch vụ (kênh nhận là email).

Bước 3: Các bên nhân được hợp đồng (email) sẽ tiến hành ký lần lượt ký, xác nhận hợp đồng.

Bước 4: Các bên thực hiện hoàn thành ký (ký ảnh hoặc ký số) hoàn thành hợp đồng.

Bước 5: Các bên nhận được thông báo hoàn thành, đường link bảo mật tải và lưu hợp đồng hoặc xem lại trong tương lai. 

Các lưu ý qua trình ký hợp đồng điện tử:

- Cách thức thực hiện ký hợp đồng điện tử thông qua nền tảng Zozo eContract với các hợp đồng cá nhân, tổ chức.

Có 2 hình thức ký hợp đồng bao gồm:

+ Ký ảnh - đại diện cho bên ký là cá nhân.

+ Ký số (USB token) - đại diện cho bên ký là Doanh nghiệp / Tổ chức.

* Lưu ý với phương thức ký số bằng USB token cần cài đặt trước plugin ký tài đường link https://econtract.zozo.vn/tools/ZozoEContractPlugin/Installer?affSource=tieudv89.

- Tính pháp lý của hợp đồng điện tử

  • Luật mẫu thương mại điện tử UNCITRAL của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật thương mại điện tử.​
  • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 hiệu lực từ 01/03/2006.​
  • Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.​
  • Thông tư 22/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số​
  • Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN
  • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử.

Tham khảo các tài liệu hướng dẫn quá trình ký:

https://zozo.vn/tai-lieu-huong-dan/gioi-thieu-tong-quan-ve-giai-phap-zozo-econtract

https://zozo.vn/tai-lieu-huong-dan/huong-dan-ky-hop-dong-bang-phuong-thuc-ky-anh-tren-he-thong-zozo-econtract

https://zozo.vn/tai-lieu-huong-dan/huong-dan-ky-hop-dong-bang-phuong-thuc-ky-so-tren-he-thong-zozo-econtract

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Email: support@zozo.vn 

Hotline 0904.599.985 (Hà Nội) /  0904.886.094 (Tp. Hồ Chí Minh)

 

Để lại ý kiến

Cho chúng tôi và cộng đồng biết quan điểm của bạn