Kênh bán hàng

Vai trò của Facebook Reels đối với doanh nghiệp và cách làm thước phim ngắn hiệu quả

Facebook reels hứa hẹn là nơi các doanh nghiệp tiếp cận đến các khách hàng hiệu quả, thông qua việc truyền tải các thông điệp, chương trình, ưu đãi...được thể hiện ở các video.