6 chỉ số quan trọng cần chú ý khi gửi email marketing

Người đăng: Hoàng Trà 395

Tất cả các số liệu đều quan trọng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, dưới đây là 6 số liệu quan trọng nhất để bạn có thể theo dõi các nỗ lực tiếp thị qua email của mình:

1. TỶ LỆ GỬI (DELIVERED RATE)

Tỷ lệ gửi là tỷ lệ phần trăm số lượng người đăng ký thực sự nhận được email mà bạn gửi trong hộp thư đến của họ hoặc các thư mục khác chứ (như nội dung cập nhật, quảng cáo) không phải trong thư mục thư rác (spam).
Nếu tỷ lệ gửi của bạn bị thấp theo thời gian, bạn có thể gặp sự cố với ISP hoặc thấy email của mình không thể gửi đến toàn bộ khối địa chỉ IP.

2. TỶ LỆ MỞ (OPEN RATE)

Tỷ lệ mở là tỷ lệ phần trăm email được mở bởi người nhận trên tổng số email đã gửi thành công.
Bạn có thể xem xét dòng tiêu đề để cải thiện tỷ lệ mở email của mình. Tỷ lệ mở càng cao đồng nghĩa với việc người đăng ký tham gia / tương tác với bạn, điều đó góp phần đáng kể làm tăng uy tín người gửi của bạn.

3. TỶ LỆ NHẤP (CLICK-THROUGH RATE)

Tỷ lệ nhấp là tỷ lệ phần trăm số lượt nhấp vào liên kết trong email trên số lượng email được mở, đây được coi là một trong những số liệu email marketing quan trọng nhất bởi nó đứng phía trước mọi chuyển đổi.
Nếu tỷ lệ nhấp của chiến dịch cao hơn 4%, điều đó có nghĩa là nội dung và lời gọi hành động (CTA) trong email của bạn đang hoạt động.

4. TỶ LỆ THOÁT (BOUNCE RATE)

Tỷ lệ thoát là tỷ lệ phần trăm của những email không được chuyển giao. Các email chưa được gửi trở lại cho người gửi.
Bạn sẽ gặp vấn đề về khả năng gửi email nếu tỷ lệ thoát của bạn lớn hơn 2%.

5. TỶ LỆ HỦY ĐĂNG KÝ (UNSUBSCRIBE RATE)

Hủy đăng ký là một dấu hiệu cho thấy họ không muốn nhận thêm bất kỳ thông tin liên lạc hoặc email nào từ bạn. Hay nói cách khác, họ muốn bạn xóa địa chỉ email của họ khỏi danh sách gửi thư của bạn.
Tỷ lệ hủy đăng ký cho biết tỷ lệ phần trăm người nhận từ chối có mặt trong danh sách email của bạn, giữ nó ở dưới 0,1% được cho là lý tưởng.

6. TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI (CONVERSION RATE)

Cuối cùng, tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết có bao nhiêu người đã mở email của bạn và thực hiện một hành động cụ thể sau khi nhấp vào một liên kết.
Một chuyển đổi có thể là đăng ký tài khoản, mua hàng, tải xuống ebook hoặc một cái gì đó khác. Nếu tỷ lệ chuyển đổi tiếp thị qua email của bạn cao hơn 2%, điều đó có nghĩa là chiến dịch của bạn thành công trong việc tạo ra sự quan tâm.

Để lại ý kiến

Cho chúng tôi và cộng đồng biết quan điểm của bạn