4 bước tối ưu giúp hạn chế email vào mục spam hoặc quảng cáo trong email marketing

Người đăng: Hoàng Trà 626

Khi gửi đi một chiến dịch email marketing, lý tưởng nhất là email của bạn sẽ vào thẳng hộp thư chính của khách hàng. Từ đó, khách hàng sẽ dễ nhìn thấy email của bạn và đọc nó. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần soạn email và gửi đi thì rất khó để email đó vào thẳng hộp thư chính. Dưới đây là 4 bước mà Zozo EMA khuyên bạn nên áp dụng ngay hôm nay khi gửi đi các chiến dịch email marketing để email của bạn có thể vào hộp thư chính, hạn chế vào mục spam hoặc quảng cáo. 

Để lại ý kiến

Cho chúng tôi và cộng đồng biết quan điểm của bạn