Hướng dẫn nhập sản phẩm bằng file Excel

Việc nhập sản phẩm rất hữu ích nếu bạn chuyển sang Zozo Web từ một nền tảng khác hoặc nếu bạn muốn thực hiện upload một loạt các sản phẩm mới với số lượng lớn. Khi nhập, Zozo Web chuyển đổi dữ liệu từ tệp Excel (.XLXS, .XLX... ) thành sản phẩm.
Trước khi thực hiện Nhập danh sách sản phẩm, phải tạo tập dữ liệu danh sách sản phẩm . Bạn có thể xem cấu trúc file như file vừa xuất về. Tập tin cho phép thực hiện thao tác đối với những file có đuôi .xlx, xlxs.

Những thông tin bắt buộc của sản phẩm:

 • Tên sản phẩm: Tên sản phẩm muốn hiển thị
 • Giá: Giá của sản phẩm. Nhập theo định dạng: 1.000.000 hoặc 100000
 • Số lượng: Số lượng của sản phẩm trong kho hàng.
 • Mã sản phẩm: Là mã sản phẩm trong hệ thống kho hàng.
 • Danh mục: tên danh mục mà sản phẩm thuộc danh mục đó
 • Ảnh đại diện: Link ảnh đại diện của sản phẩm
 • Mô tả: Nhập thông tin của sản phẩm
 • URL SEO: Đường dẫn đến sản phẩm bạn tạo
 • Thẻ tiêu đề (SEO Title): Thiết lập tiêu đề trang. Nên sử dụng dưới 70 ký tự

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

  arrow-up