Khởi nghiệp

Khởi nghiệp

Bạn đang có một cửa hàng và chỉ chờ khách qua đường ghé thăm?

Bạn là người bán hàng? Bạn đang mở cửa hàng và duy trì nó? Rồi ngày này qua ngày khác chỉ chờ khách qua đường ghé thăm? Bạn đã quá lạc hậu và phụ thuộc vào cái gọi là "chờ cá bơi qua" rồi đấy. Vì thế giới bây giờ…