16. Tạo trường tùy chỉnh cho khách hàng nhập thông tin

...

Các kênh hỗ trợ

Bạn vẫn cần trợ giúp, bạn hãy tạo yêu cầu hỗ trợ tại nút Gửi ticket hoặc Email: support@zozo.vn.