Zozo là gì? Tại sao nên sử dụng website Zozo?

Zozo là gì? Tại sao nên sử dụng website Zozo?