Token API là gì? Cách tính token API của openAI?

Người đăng: Tieu Dang Van 72

OpenAI cung cấp các API mạnh mẽ cho phép bạn truy cập vào các mô hình ngôn ngữ tiên tiến của họ, chẳng hạn như GPT-3. Tuy nhiên, để sử dụng các API này, bạn cần phải theo dõi lượng token API mà bạn sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính toán lượng token API OpenAI cho các yêu cầu khác nhau.

1. Hiểu rõ về token API:

 • Token API là đơn vị tiền tệ được sử dụng để thanh toán cho việc sử dụng API OpenAI.
 • Mỗi yêu cầu API sẽ tiêu tốn một số lượng token nhất định, tùy thuộc vào loại yêu cầu và độ dài, độ phức tạp của đầu vào.
 • Bạn có thể theo dõi lượng token sử dụng của mình trong trang quản lý tài khoản OpenAI.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng token API sử dụng:

 • Loại API:
  • Completion: Hoàn thành yêu cầu, ví dụ: tạo văn bản, tóm tắt văn bản.
  • Generation: Tạo văn bản, ví dụ: viết thơ, viết kịch bản.
  • Classification: Phân loại văn bản, ví dụ: phân loại chủ đề, phân loại tâm trạng.
  • Embeddings: Tạo embedding văn bản.
  • Moderation: Đánh giá mức độ an toàn của văn bản.
 • Độ dài văn bản: Văn bản càng dài, lượng token sử dụng càng nhiều.
 • Độ phức tạp của văn bản: Văn bản càng phức tạp (nhiều câu, nhiều ý), lượng token sử dụng càng nhiều.
 • Số lượng yêu cầu: Càng thực hiện nhiều yêu cầu, lượng token sử dụng càng nhiều.

3. Công thức tính toán lượng token API:

OpenAI không cung cấp công thức tính toán chính thức cho lượng token API sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể ước tính dựa trên các yếu tố đã nêu ở trên.

Ví dụ:

 • Với yêu cầu Completion tạo văn bản 100 từ đơn giản: Lượng token sử dụng có thể khoảng 30 - 40 token.
 • Với yêu cầu Generation tạo một bài thơ 5 dòng: Lượng token sử dụng có thể khoảng 150 - 200 token.
 • Với yêu cầu Classification phân loại một đoạn văn bản 200 từ thành 5 lớp: Lượng token sử dụng có thể khoảng 100 - 150 token.

4. Một số lưu ý:

 • Đây chỉ là ước tính, lượng token sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Bạn nên theo dõi lượng token sử dụng của mình thường xuyên để tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn.
 • OpenAI khuyến khích người dùng tối ưu hóa code để giảm thiểu lượng token sử dụng.

5. Tham khảo thêm:

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về cách tính toán lượng token API OpenAI. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng các API mạnh mẽ của OpenAI!

Để lại ý kiến

Cho chúng tôi và cộng đồng biết quan điểm của bạn