OpenAI

Tech Talk

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ChatGPT miễn phí với số điện thoại Việt Nam (T11.2023)

Kể từ ngày 3.11.2023 OpenAI đã cho phép người dùng đăng ký tài khoản sử dụng miễn phí ChatGPT bằng số điện thoại Việt Nam, ChatGPT là một trong những chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo thông minh nhất hiện nay.