Zozo triển khai hệ thống SSO (Single sign-on)

Người đăng: Admin 1,384

SSO (Single sign-on) là thuật ngữ là một công nghệ hoặc một dịch đảm bảo xác thực việc đăng nhập tài khoản khách hàng một lần, một nơi duy nhất từ đó có thể trải nhiệm được loạt dịch vụ trong cùng hệ sinh thái.

SSO (Single sign-on) là thuật ngữ là một công nghệ hoặc một dịch đảm bảo xác thực việc đăng nhập tài khoản khách hàng một lần, một nơi duy nhất từ đó có thể trải nhiệm được loạt dịch vụ trong cùng hệ sinh thái.

2 ví dụ điển hình về việc áp dụng công nghệ / dịch vụ quản lý tài khoản trung SSO là Facebook và Google. Việc xác thực tài khoản khoản SSO giúp việc truy cập trở lên nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật cao nhất.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ, Zozo chính thức triển khai hệ thống SSO đảm bảo việc trải nhiệm và nhu cầu quản lý đồng bộ khách hàng.

Các tiện ích nổi bật từ hệ thống SSO của Zozo:

  • Quản lý tài khoản tập trung 1 nơi duy nhất.
  • Đồng bộ tài khoản Facebook, Google.
  • An toàn, bảo mật với các công nghệ xác thực mới nhất.

Khách hàng có thể trải nghiệm và cập nhật lại tài khoản trên hệ thống https://account.zozo.vn, quý khách hàng thực hiện quên mật khẩu cho trường hợp đã có dịch vụ tại Zozo trước đó.

I. Màn hình đăng nhập chính phía hệ thống SSO.

II. Màn hình quản lý phía quản trị dịch vụ của Khách hàng.

Tại đây khách hàng có thể vẫn sử dụng tài khoản cũ hoặc sử dụng nút đăng nhập qua tài khoản SSO đã có.

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về:

Bộ phận hỗ trợ, phát triển Zozo

Email: support@zozo.vn

Website: www.zozo.vn

Để lại ý kiến

Cho chúng tôi và cộng đồng biết quan điểm của bạn