Bộ công cụ hợp nhất cho nhà phát triển Web

Bộ công cụ 20+ ứng dụng phát triển website, tối ưu các tiêu chuẩn của Google.

Đăng ký miễn phí
ws-main-left ws-saving

Tin dùng bởi 500+ Nhà phát triển

Tin dùng bởi

500+ Nhà phát triển

Dễ dàng triển khai dịch vụ Zozo Web Services vào hệ thống với thời gian nhanh chóng, tối ưu chi phí phát triển.

start-free

Bắt đầu miễn phí

Bắt đầu kết nối với các tiện ích của Zozo WS chỉ với việc đăng ký 1 tài khoản miễn phí

start-free

Tích hợp nhanh chóng

Dễ dàng triển khai kết nối sử dụng Zozo WS thông qua tài liệu, phiên bản SDKs

start-free

Ổn định, tốc độ cao

Zozo WS đáp ứng tốt nhất cho các tất cả mức nhu cầu từ cơ bản đến hiệu suất lớn

Tiết kiệm

Tối ưu chi phí phát triển

Zozo Web Services giúp giảm thiểu tối đa thời gian nghiên cứu, phát triển cùng các chi phí rủi ro lưu trữ dữ liệu.

ws-saving

CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU

Đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn SEO

Các công cụ được phát triển dựa theo các các mô hình chuẩn hóa mới nhất từ Google, Facebook

ws-seo

TRỰC QUAN

Hệ thống báo cáo dữ liệu trực quan

Tất cả dữ liệu thông qua Zozo Web Services được thông kê báo lịch sử chi tiết và chính xác nhất.

ws-data-system

Ứng dụng nổi bật

ws-email

Gửi Email SMTP

Dễ dàng kết nối API, thực hiện gửi email dễ dàng với chất lượng Inbox tới 99%

ws-protected

Xác thực địa chỉ Email

Xác thực danh tính, tính chính xác của 1 hoặc nhiều địa chỉ email bất kỳ

ws-ip

GEO Ip Location

Kiểm tra thông tin chi tiết về địa chỉ IP: Nhà cung cấp, quốc gia, ngôn ngữ, vị trí địa lý ,...

ws-save-img

Nén dung lượng ảnh

Công nghệ nén ảnh PNG, JPG tốt nhất giúp giảm tới 78% dung lượng ảnh gốc

ws-amp

Chuyển HTML sang AMP

Chuyển hóa các mẫu nội dung HTML sang định dạng AMP theo chuẩn dữ liệu Google

ws-domain

Monitor IP / Domain

Theo dõi các chỉ số Up time hiệu suất hoạt động theo địa chỉ IP, dịch vụ hoặc domain bất kỳ

Kết nối dễ dàng

Phù hợp cho mọi Nền tảng

Chỉ với vài dòng mã đơn giản, bạn đã kết nối thành công tới hệ thống Zozo WS, xử lý nhanh chóng các yêu cầu

ws-rails
ws-python
ws-php
ws-java
ws-.net
ws-nodejs
 1. # Try our API. Copy & run this in your terminal.
 2. https://worker.zozo.vn/api/v1/email/send \
 3. -F from='Zozo WS ' \
 4. -F to=‘Zozo ’ \
 5. -F subject='Hello Zozo WS' \
 6. -F content='Testing some Zozo WS awesomeness' \
 7. -F h:X-WS-Variables='{"test": "test"}'
 1. # Try our API. Copy & run this in your terminal.
 2. https://worker.zozo.vn/api/v1/email/send \
 3. -F ?api_token=yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG \
 4. -F from='Zozo WS ' \
 5. -F to=‘Zozo ’ \
 6. -F subject='Hello Zozo WS' \
 7. -F template='action' \
 8. -F h:X-WS-Variables='{"test": "test"}'
 1. # Try running this locally.
 2. def send_simple_message():
 3. return requests.post(
 4. "https://worker.zozo.vn/api/v1/email/send",
 5. auth=("api_token", "yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG"),
 6. data={"from": "Zozo WS ",
 7. "to": ["contact@zozo.vn"],
 8. "subject": "Hello",
 9. "text": "Testing some Zozo WS awesomeness!"})
 10. # Send an email using your Active Template with the above snippet
 11. // You can see a record of this email in your logs
 1. // Try running this locally.
 2. public static ClientResponse SendSimpleMessage() {
 3. Client client = Client.create();
 4. client.addFilter(new HTTPBasicAuthFilter(
 5. "api_token","yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG"));
 6. WebResource webResource = client.resource(
 7. "https://worker.zozo.vn/api/v1/email/send");
 8. MultivaluedMapImpl formData = new MultivaluedMapImpl();
 9. formData.add("from", "Zozo WS ");
 10. formData.add("to", "contact@zozo.vn");
 11. formData.add("subject", "Hello");
 12. formData.add("text", "Testing some Zozo WS awesomeness!");
 13. return webResource.type(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED).
 14. post(ClientResponse.class, formData);
 15. }
 16. // Send an email using your Active Template with the above snippet
 17. // You can see a record of this email in your logs
 1. // Try running this locally.
 2. // npm install ws-js
 3. var api_token = 'yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG';
 4. var ws = require('ws-js')({api_token: api_token});
 5. var data = {
 6. from: 'Zozo WS ',
 7. to: 'contact@zozo.vn',
 8. subject: 'Hello',
 9. text: 'Testing some Zozo WS awesomeness!'
 10. };
 11. ws.messages().send(data, function (error, body) {
 12. console.log(body);
 13. });
 14. // Send an email using your Active Template with the above snippet
 15. // You can see a record of this email in your logs
 1. // Try running this locally.
 2. public static RestResponse SendSimpleMessage() {
 3. RestClient client = new RestClient();
 4. client.BaseUrl = "https://worker.zozo.vn/api/v1";
 5. client.Authenticator = new HttpBasicAuthenticator(
 6. "api_token","yK8hLHLhMke8BPrQJwkVZ8qB5gvIInPK8CpvhfgBfkUR1G1ZHAEBwKfLoJPG");
 7. RestRequest request = new RestRequest();
 8. request.AddParameter("domain",
 9. "samples.mailgun.org", ParameterType.UrlSegment);
 10. request.Resource = "{domain}/messages";
 11. request.AddParameter("from",
 12. "Zozo WS ");
 13. request.AddParameter("to", "contact@zozo.vn");
 14. request.AddParameter("subject", "Hello");
 15. request.AddParameter("text", "Testing some Zozo WS awesomeness!");
 16. request.Method = Method.POST;
 17. return client.Execute(request);
 18. }

Thiết lập nhanh chóng, tích hợp dễ dàng

Thực hiện nhanh các bước phía dưới để tiến hành sử dụng trực tiếp các công cụ tiện ích của Zozo WS:

1. Kích hoạt tài khoản
Đăng ký 1 tài khoản miễn phí hoặc gói trả phí nâng cao bất kỳ để bắt đầu sử dụng Zozo WS.
2. Kết nối API
Tham khảo Tài liệu mô tả kết nối API hoặc sử dụng bộ SDK hỗ trợ kết nối nhanh đến các ứng dụng của Zozo WS.
3. Theo dõi báo cáo
Quay trở lại trang Quản lý dịch vụ của Zozo WS để đánh giá nhanh các số liệu, kết quả sau quá trình kết nối API.

Bắt đầu miễn phí

Hoàn thành vài bước đơn giản để bắt đầu kết nối và những ứng dụng tốt nhất từ Zozo WS.

Đăng ký ngay
arrow-up
Phạm Minh Phương

Kết nối với tư vấn viên Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

Hoặc Quý khách có thể chat với trung tâm hỗ trợ

Tổng đài 24/7

1900 9260