Quy trình đăng ký chữ ký số ?

Quy trình gồm 4 bước:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
  • Bước 2: Gửi hồ sơ đến nhà cung cấp dịch vụ
  • Bước 3: Xử lý hồ sơ
  • Bước 4: Nhà cung cấp cấp chữ ký số

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

    arrow-up