Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều chữ ký số không ?

Có thể mua nhiều chữ ký số, của 1 hoặc nhiều nhà cung cấp đều được.
Khi đăng ký giao dịch với Cơ quan Thuế, BHXH, Hải Quan,...
Người sử dụng dùng thiết bị Token có serial đã đăng ký trước đó sẽ dùng bình thường
và mỗi đăng ký giao dịch đều khác nhau, không ảnh hưởng giữa các thiết bị Token còn lại.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

    arrow-up