Có thể chuyển đổi chữ ký số giữa các đơn vị Newtel, Viettel được không?

Việc chuyển đổi sẽ không bảo lưu được thiết bị (USB token) và thời gian sử dụng.

Phương án tốt nhất là chỉ chuyển trong cùng 1 thương hiệu hoặc đăng ký mới / đăng ký thêm dùng song song bên nhà cung cấp mới.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

    arrow-up