Có được cộng dồn thời gian sử dụng khi gia hạn sớm không?

Được phép cộng dồn thời gian.

Ví dụ khách hàng đã đăng ký gói cũ còn thời hạn 2 năm và gia hạn tiếp thì thời hạn mới = thời hạn cũ + thời gian mua thêm.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

    arrow-up