Chữ ký số bao gồm những gì ?

Chữ ký số gồm 02 phần: Phần cứng (USB Token) và phần mã hóa khóa bảo mật ứng với thông tin của một Doanh nghiệp


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

    arrow-up