Adwords 2019

Google Adwords

Điều xảy ra sau khi Google thêm biểu ngữ "Quảng cáo" ở kết quả tìm kiếm?

Từ khoảng đầu tháng 5.2019 Google Adwords chính thức thay đổi biểu ngữ "QC" thành "Quảng cáo" ở mỗi kết quả tìm kiếm dạng trả phí. Đây là một sự thay đổi nhỏ nhưng ít nhiều sẽ tác động đến tâm lý và hiệu quả quảng cáo của nhà cung…