Webpush

Webpush


Miễn phí

Ứng dụng Webpush cung cấp giải pháp hỗ trợ đẩy thông báo, các sự kiện PR dịch vụ bán hàng, marketing ngay trên trình duyệt máy tính - điện thoại.

Là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tiền hành đăng ký ứng dụng mới cho website tại https://webpush.inet.vn/ và làm theo các bước để tiến hành cài đặt vào hệ thống Web Zozo.

Bước 1: Đăng ký tài khoản và tạo Website App tại đường link https://webpush.inet.vn/

Bước 2: Cài đặt và bật ứng dụng Webpush trên hệ thống Web Zozo.

Truy cập vào admin theo tài khoản quản trị, vào mục Cài đặt hệ thống -> Cài đặt chung -> Mô-đun -> Ứng dụng Webpush


Bước 3: Hoàn thành
Nhúng đoạn mã code lấy được sau khi tạo App trên hệ thống webpush.inet.vn


Bước 4: 
Lưu cài đặt và bắt đầu trải nghiệm dịch vụ trên website của bạn