Khắc phục lỗi Zalo

Tech Talk

Hướng dẫn khắc phục lỗi link liên hệ Zalo "Tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này"

Lỗi Zalo "Tài khoản tạm thời không sử dụng chức năng" khi bấm vào liên kết liên hệ Zalo trên đường link thuộc website là lỗi phổ biến được hiểu Zalo đang giới hạn lượt tương tác tìm kiếm các liên hệ bên ngoài Danh bạ.