Front-end

Tech Talk

Headless Commerce là gì? Xu hướng thương mại điện tử mới

Theo thông tin từ một khảo sát của Magento tại Adobe Summit 2020, 83,7% doanh nghiệp cho rằng họ đang sử dụng và sẽ tiếp tục lên kế hoạch về việc chuyển đổi Headless Commerce đối với dự án của họ.