Hướng dẫn xác thực và phân loại kết quả để gửi email

Hôm nay, Zema sẽ hướng dẫn khách hàng cách verify email (xác thực trạng thái email có thể gửi/nhận) và lọc kết quả để gửi email đi.

Sau khi đã tạo danh sách email và nhập dữ liệu theo mẫu, khách hàng nên xác thực trạng thái của list email trước khi gửi nhằm hạn chế việc email gửi đi không đến được địa chỉ email của người nhận, dễ bị đánh giá spam cao. 

Bước 1: vào quản lý danh sách email, chọn danh sách email cần verify và chọn Xác thực email

verify email

Bước 2: Tại trang verify email, khách hàng chọn dịch vụ xác thực, mặc định chọn Zema verify Email để sử dụng miễn phí.

Sau khi chọn dịch vụ, khách hàng bấm Bắt đầu xác thực và để tiến trình hoạt động.

verify email

verify email

 

Bước 3: Sau khi quá trình verify email thành công, khách hàng lọc email có thể nhận được và chuẩn bị chạy chiến dịch bằng tính năng Phân Đoạn, khách hàng điền các thông số như hướng dẫn và ấn lưu.

verify email

verify email

 

 

Bước 5: trong quá trình tạo chiến dịch, khách hàng chọn thông số như sau để gửi đến email đã verify

verify email