Hướng dẫn thêm trường tùy chỉnh

Hiện tại, có nhiều khách hàng hỏi rằng có thể thêm được các thông tin chi tiết hơn về khách hàng như: số điện thoại, ngày tháng năm sinh.... vào danh sách data hay không? Zema xin hướng dẫn khách hàng tự thêm các trường tùy chỉnh theo thông tin của mình, hỗ trợ đầy đủ các thông tin như sau:

Bước 1: Sau khi tạo một danh sách, khách hàng thêm các trường vào trước khi import dữ liệu lên bằng cách vào DANH SÁCH => chọn danh sách => Quản lý danh sách trường. Mỗi một danh sách có thể thay đổi các trường tùy chỉnh(phone, số điện thoại...) khác nhau. Zema hiện để mặc định 3 trường là EMAIL, FIRST_NAMELAST_NAME

Bước 2: Tại giao diện trang quản lý danh sách trường, khách hàng có thể tùy chọn thêm các trường yêu cầu. Ví dụ ở đây Zema thêm 2 trường quản lý là: số điện thoại (trường PHONE) và ngày tháng năm sinh (trường BIRTH_DAY). Ý nghĩa của các thông số như sau:

+ * Dòng văn bản: 1 dòng văn bản ngắn 

+ * Số: chỉ điền số

+ * Ngày tháng: ngày tháng năm

+ Thời gian: điền ngày tháng năm, giờ phút

+ Đoạn văn bản: nội dung văn bản dài

+ Các tùy chọn khác: chọn 1 hoặc nhiều giá trị

* Các giá trị hay dùng.

Bước 3: sau khi lưu nội dung các trường, khách hàng mở file excel hoặc csv và nhập thông tin tương ứng

 

Sau khi lưu file, khách hàng thực hiện việc chuyển file csv và import như bình thường.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến

Bạn có câu hỏi cần giải đáp

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được những tư vấn, giải đáp hữu ích nhất

Đầu mục bài viết

    arrow-up