Tin tức

Để thêm mới các bài tin tức, bạn truy cập trang quản trị -> Tin tức -> Tin tức.

Chỉnh sửa tin tức

 

Để thêm mới 1 bài viết, bạn click vào biểu tượng dấu "+" phía góc trên bên tay phải. Để chỉnh sửa, bạn click vào biểu tượng "bút chì" ở cùng hàng với tên danh mục